TKEKS

Në bazë të njoftimit, ” Njoftim për vende të lira pune”, me nr. 238 prot., datë: 29/10/2021, ne pozicionin ” Specialiste edukimi përmes Kulturës”, fituese është shpallur Rigersa Musaj

Leave A Reply: