Organograma:

 • Drejtori
  • Drejtoria E Zhvillimit Artistik
   • Sektori I Edukimit Permes Kultures
   • Trupa Artistike
  • Sektori i Skenes
  • Sektori I Sherbimeve