Organograma

 • Drejtori
  Altin Basha
  altin.basha@tkeks.gov.al
  • Drejtoria E Zhvillimit Artistik
   • Drejtor
    Ada Ruci
    ada.ruci@tkeks.gov.alon
    • Sektori i Edukimit Permes Kultures
     • Specialiste
      Enkela Lika
      tkekspahivogli@gmail.com
  • Sektori i Skenes
   • Specialist
    Silvi Vrapi
    • Fonist
     Taulant Kotori
     • Teknik i mesem i Specialiteteve te ndryshme
      Dorian Kovaci dhe Gjon Nekaj
  • Sektori I Sherbimeve
   • Pergjegjese Sektori
    Alma Gjeta
    alma.gjeta@tkeks.gov.al
    • Specialist
     Marsela Zeqaj
     • Magazinier
      Besiana Hoxha